Rians skrivhjälp

Läkarsekreterare på distans

Anna-Maria

Affärsidé

 • Snabb, effektiv och korrekt utskrift av journaler via nätet.
 • Alltid utskrift inom 24 timmar.
 • Absolut sekretess, sekretessavtal skrivs, inga dokument sparas på sekreterarens dator.
 • Ni betalar bara för utfört arbete, inga utrustnings- eller lokalkostnader och inga arbetsgivaravgifter.
  Det enda Ni behöver är en digital diktafon som behövs för överföring av ljudfiler.
 • Kundens önskemål alltid viktigast.

Rians Skrivhjälp är ett företag som på ett säkert och effektivt sätt tar hand om journalhanteringen. Jag erbjuder digital journalhantering via nätet enligt de mallar och kravspecifikationer som du önskar. Du använder min 30-åriga läkarsekreterarkompetens utifrån dina och mottagningens krav och behov.

Enkelt uttryckt kan man säga att det fungerar enl nedan:

 • Kunden dikterar i en digital diktafon.
 • Diktafonen ställs i en docka som är kopplad till datorn varpå ljudfilerna laddas ner och skickas över krypterat till läkarsekreteraren.
 • Sekreteraren skriver ut diktatet.
 • Färdigskrivna journalerna skickas tillbaka till kundens befintliga journalsystem för signering.
 • Jag utför även annan skrivhjälp som Ni kan tänkas behöva ex renskrivningar av dokument eller intervjuer.

För prisuppgifter kontakt mig per mail eller telefon.

 

Kontakt: E-mail: annamaria@riansskriv.se Telefon: 070-650 28 26, Adress: Träkilsgatan 41, 416 78 Göteborg